skip to Main Content

gemta • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using DevExpress.XtraEditors;
  using GemtaApp;
  using System.Data.Entity;
  using DevExpress.XtraCharts;

  namespace MyGemta.Formlar
  {
  public partial class frmAkuKapasiteHesapla : Form
  {
  public frmAkuKapasiteHesapla()
  {
  InitializeComponent();
  }

  GemtaAppEntities db = new GemtaAppEntities();

  //ChartControl chart = new ChartControl();
  //Series series1 = new Series(sure.ToString(), ViewType.Bar);

  private void frmAkuKapasiteHesapla_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  searchLookUpEdit_ilgiliKisi.Properties.DataSource = (from x in db.tblMUSTERI
  select new
  {
  x.ID,
  x.ADSOYAD,
  FIRMA = x.tblFIRMALISTE.FIRMAAD
  }).ToList();

  searchLookUpEdit_Firma.Properties.DataSource = (from x in db.tblFIRMALISTE
  select new
  {
  x.ID,
  x.FIRMAAD
  }).ToList();

  }

  decimal[] Akim = new decimal[11];
  decimal[] TimeConst = new decimal[11];
  decimal[] sure = new decimal[11];
  decimal[] KtConst = new decimal[11];
  double x3, x2;
  decimal t3, t2;
  decimal[] PeriodSize = new decimal[11];

  private void txtSure1_EditValueChanged(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  decimal TotalCapacity, RequiredCapacity;

  private void BtnHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  try
  {
  decimal Temp = 0.9m * decimal.Parse(txtSistemGerilim.Text);
  Akim[1] = decimal.Parse(txtGuc1.Text) / Temp;
  Akim[2] = decimal.Parse(txtGuc2.Text) / Temp;
  Akim[3] = decimal.Parse(txtGuc3.Text) / Temp;
  Akim[4] = decimal.Parse(txtGuc4.Text) / Temp;
  Akim[5] = decimal.Parse(txtGuc5.Text) / Temp;
  Akim[6] = decimal.Parse(txtGuc6.Text) / Temp;
  Akim[7] = decimal.Parse(txtGuc7.Text) / Temp;
  Akim[8] = decimal.Parse(txtGuc8.Text) / Temp;
  Akim[9] = decimal.Parse(txtGuc9.Text) / Temp;
  Akim[10] = decimal.Parse(txtGuc10.Text) / Temp;

  }
  catch
  {
  decimal Temp = 0.9m * decimal.Parse(txtSistemGerilim.Text);
  Akim[1] = decimal.Parse(txtGuc1.Text) / Temp;
  Akim[2] = decimal.Parse(txtGuc2.Text) / Temp;
  Akim[3] = decimal.Parse(txtGuc3.Text) / Temp;
  Akim[4] = decimal.Parse(txtGuc4.Text) / Temp;
  Akim[5] = decimal.Parse(txtGuc5.Text) / Temp;
  Akim[6] = decimal.Parse(txtGuc6.Text) / Temp;
  Akim[7] = decimal.Parse(txtGuc7.Text) / Temp;
  Akim[8] = decimal.Parse(txtGuc8.Text) / Temp;
  Akim[9] = decimal.Parse(txtGuc9.Text) / Temp;
  Akim[10] = decimal.Parse(txtGuc10.Text) / Temp;
  }

  sure[1] = decimal.Parse(txtSure1.Text);
  sure[2] = decimal.Parse(txtSure2.Text);
  sure[3] = decimal.Parse(txtSure3.Text);
  sure[4] = decimal.Parse(txtSure4.Text);
  sure[5] = decimal.Parse(txtSure5.Text);
  sure[6] = decimal.Parse(txtSure6.Text);
  sure[7] = decimal.Parse(txtSure7.Text);
  sure[8] = decimal.Parse(txtSure8.Text);
  sure[9] = decimal.Parse(txtSure9.Text);
  sure[10] = decimal.Parse(txtSure10.Text);

  TimeConst[1] = sure[1] + sure[2] + sure[3] + sure[4] + sure[5] + sure[6] + sure[7] + sure[8] + sure[9] + sure[10];
  TimeConst[2] = TimeConst[1] – sure[1];
  TimeConst[3] = TimeConst[2] – sure[2];
  TimeConst[4] = TimeConst[3] – sure[3];
  TimeConst[5] = TimeConst[4] – sure[4];
  TimeConst[6] = TimeConst[5] – sure[5];
  TimeConst[7] = TimeConst[6] – sure[6];
  TimeConst[8] = TimeConst[7] – sure[7];
  TimeConst[9] = TimeConst[8] – sure[8];
  TimeConst[10] = TimeConst[9] – sure[9];

  for (int i = 1; i < 11; i++)// KtConst Hesaplanır { // KtConst[1] Hesabı---------------- x3 = Math.Pow(double.Parse(TimeConst[i].ToString()), 3);// timeconst[i] in 3 üssü x2 = Math.Pow(double.Parse(TimeConst[i].ToString()), 2);// timeconst[i] in 2 üssü t3 = decimal.Parse(x3.ToString());// hesaplananlar decimal değere dönüştürülür t2 = decimal.Parse(x2.ToString()); KtConst[i] = 0.000000007m * t3 - (0.00001m * t2) + 0.0229m * TimeConst[i] + 0.252m; } // Period Size Ah hesaplamansı-- bu kısım iptal edildi aşağıdaki şekilde yazıldı, akım 0 ise periodsize 0 alınacak ve hesaba dahil edilmeyecek //PeriodSize[1] = Akim[1] * KtConst[1]; //PeriodSize[2] = (Akim[2] - Akim[1]) * KtConst[2]; //PeriodSize[3] = (Akim[3] - Akim[2]) * KtConst[3]; //PeriodSize[4] = (Akim[4] - Akim[3]) * KtConst[4]; //PeriodSize[5] = (Akim[5] - Akim[4]) * KtConst[5]; //PeriodSize[6] = (Akim[6] - Akim[5]) * KtConst[6]; //PeriodSize[7] = (Akim[7] - Akim[6]) * KtConst[7]; //PeriodSize[8] = (Akim[8] - Akim[7]) * KtConst[8]; //PeriodSize[9] = (Akim[9] - Akim[8]) * KtConst[9]; //PeriodSize[10] = (Akim[10] - Akim[9]) * KtConst[10]; // Period Size Ah hesaplamansı if (Akim[1]==0) { PeriodSize[1] = 0; } else { PeriodSize[1] = Akim[1] * KtConst[1]; } if (Akim[2] == 0) { PeriodSize[2] = 0; } else { PeriodSize[2] = (Akim[2] - Akim[1]) * KtConst[2]; } if (Akim[3] == 0) { PeriodSize[3] = 0; } else { PeriodSize[3] = (Akim[3] - Akim[2]) * KtConst[3]; } if (Akim[4] == 0) { PeriodSize[4] = 0; } else { PeriodSize[4] = (Akim[4] - Akim[3]) * KtConst[4]; } if (Akim[5] == 0) { PeriodSize[5] = 0; } else { PeriodSize[5] = (Akim[5] - Akim[4]) * KtConst[5]; } if (Akim[6] == 0) { PeriodSize[6] = 0; } else { PeriodSize[6] = (Akim[6] - Akim[5]) * KtConst[6]; } if (Akim[7] == 0) { PeriodSize[7] = 0; } else { PeriodSize[7] = (Akim[7] - Akim[6]) * KtConst[7]; } if (Akim[8] == 0) { PeriodSize[8] = 0; } else { PeriodSize[8] = (Akim[8] - Akim[7]) * KtConst[8]; } if (Akim[9] == 0) { PeriodSize[9] = 0; } else { PeriodSize[9] = (Akim[9] - Akim[8]) * KtConst[9]; } if (Akim[10] == 0) { PeriodSize[10] = 0; } else { PeriodSize[10] = (Akim[10] - Akim[9]) * KtConst[10]; } TotalCapacity = 0; for (int i = 1; i < 11; i++) { TotalCapacity += PeriodSize[i]; } RequiredCapacity = TotalCapacity * decimal.Parse(txtYaslanmaFaktor.Text) * decimal.Parse(txtTasarimMarj.Text) * decimal.Parse(txtSicaklikFaktor.Text); if (RequiredCapacity>230)
  {
  txtSonucAkuAdet.Text = (decimal.Parse(txtSistemGerilim.Text) / 2).ToString();
  }
  else if (RequiredCapacity <= 230) { txtSonucAkuAdet.Text = (decimal.Parse(txtSistemGerilim.Text) / 12).ToString(); } txtSonucAkuAh.Text = RequiredCapacity.ToString("0.##") + "Ah"; } } }


This Post Has 0 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Back To Top